Sport nás spojuje II

 

https://i0.wp.com/cehupo.cz/wp-content/uploads/2023/11/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2.png?resize=633%2C151&ssl=1

 

Projekt PODPORA INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2023 – TEPLICE – II. ETAPA

 

Na projekt byla poskytnuta dotace z programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 od  Ministerstva vnitra ČR a UNHCR (rozhodnutí o poskytnutí dotace: 6/2023/OBCEKOL3). Příjemce dotace je Statutární město Teplice.Cílem realizovaného projektu je podpora integrace držitelů dočasné ochrany (DDO) a posílení jejich soběstačnosti, orientace ve společnosti, v jejích kulturních i právních reáliích.  Důraz bude kladen na zranitelné skupiny osob a předcházení jejich sociálnímu vyloučení či jiným negativním jevům. Projektové aktivity budou směřovat k dosažení bezproblémového společného soužití osob s dočasnou ochranou a majoritní společností. Kontakty s majoritní společností budou rovněž sloužit k prevenci vlivu kriminálních skupin na tyto osoby. V rámci tohoto projektu je realizován dílčí projekt: Sport nás spojuje Realizátor dílčího projektu: Rybička Teplice, z.s.

Doba realizace: leden – prosinec 2023

Celkové předpokládané náklady projektu: 472 500 Kč 

Požadovaná podpora Ministerstva vnitra ČR: 448 875 Kč

Spolufinancování Statutárním městem Teplice: 23 625 KčProjekt by byl rozšířen o aktivity, které jsou spojené s aktivní pomocí uprchlíkům – dospělým osobám mající statut dočasné právní ochrany na území ČR. Asistence při jednání s úřady,
se školami, s mateřskými školami, vyhledávání vhodných bytů, jednání s majiteli bytů, dohled nad platbami za služby, komunikace mezi majiteli a podnájemníky, zajištění právní pomoci
a předkladatelské služby při hledání práce a při podpisu smlouvy se zaměstnavatelem.Projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice – II. etapa“ je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR a UNHCR.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.