Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016383
 
Obsahem projektu je provoz zařízení péče o děti 1.st ZŠ mimo školní vyučování (Dětský klub RYBIČKA, kapacita 10, min. plocha 20m2, adresa: Pražská 3226, 415 01 Teplice, provoz: 6:00 - 8:00 + 11:30 - 18:00) po dobu 28 měsíců. Dále realizace aktivity - Příměstské tábory v prac. dnech v době škol. prázdnin (nepobytové, 6 běhů á 5 prac. dní, kapacita 15, provoz: 6:00 - 17:30) a doplňkové aktivity - Doprovod dětí v rozsahu 6,25 h týdně/24 měsíců. CS jsou rodiče s malými dětmi (1. stupeň ZŠ).
 
Doba realizace:
1.9.2020 - 31.12.2022
 
Logo OPZ barevné.jpg

-

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.