Třída dětské skupiny Solnička je podpořena jako samostatný projekt a to:

Rybička Teplice  (reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006637)

Je financované z Operačního programu zaměstnanost, konkrétně z výzvy č.  (viz záložka Podporují nás).


Projekt RYBIČKA TEPLICE – POKRAČOVÁNÍ, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101 /0014034 byl spolufinancován Evropskou unií. Provoz Dětské skupiny Solnička s kapacitou 12 míst v období 1.9.2019 až 28.2.2022.
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.