Provozní řád

Plán výchovy

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. To znamená, že naše dětské skupiny zůstávají uzavřené dle tohoto krizového opatření do 28. 3. 2021.


Třída dětské skupiny Solnička je podpořena jako samostatný projekt a to:

Rybička Teplice  (reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006637)

Je financované z Operačního programu zaměstnanost, konkrétně z výzvy č.  (viz záložka Podporují nás).

 

Projekt RYBIČKA TEPLICE – POKRAČOVÁNÍ, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101 /0014034 byl spolufinancován Evropskou unií. Provoz Dětské skupiny Solnička s kapacitou 12 míst v období 1.9.2019 až 28.2.2022.

Od 1.3. 2022 je dětská skupina finančně podporována MPSV.

 

Logo OPZ barevné.jpg

 

Naše vize

Jsme mateřská škola vedená formou dětské skupiny s prvky Montessori, anglickými bloky, respektujícím způsobem a připraveným prostředím, které nám umožňuje mít individuální přístup ke každému dítěti. Máme zajištěn odborný personál, který  Vašim dětem zajistí během dne vlídný přístup a Vaše děti se budou každý den těšit. :-)

K dispozici máme solnou jeskyni, kterou pravidelně 2x týdně navštěvujeme, dále využíváme saunu, hernu a dětské venkovní hřiště. Vše se nachází v rámci areálu.

S dětmi se účastníme akcí, které pořádá Centrum pro celou rodinu.

Planetárium, Sváťovo dividlo, divadlo Cepík, přednášky první pomoci, různá divadýlka a jiné. Využíváme nabídek zábavných programů - klauni, kouzelníci, ohnivá show.

Těšíme se na Vás.

 

Informace pro rodiče (nástěnka) 

Třída Solnička

Třída  je o velikosti cca 60 m2 a má odpovídající sociální zázemí,

Věkové rozmezí dětí je široké a to 1-7 let, respektive do zahájení povinné školní docházky. Náš provoz je smíšený (heterogenní) a to i proto, aby se děti od sebe navzájem mohly učit, pomáhat si a být si oporou. Během dne se ale děti potkávají při různých činnostech, kdy mohou být naopak podle věku rozděleny, a to proto, aby se navzájem neomezovaly a daná činnost je bavila a byla jim k užitku.

O skupinu pečují dvě paní učitelky. K dispozici jim je také školnice Jana. . Malý počet dětí ve třídě zaručuje oproti státním školkám mnohem individuálnější a vřelejší přístup. A to jednak mezi učiteli a dětmi, tak i mezi školkou a rodiči. Během roku organizujeme řadu akcí společně s Vámi a budeme velice rádi, pokud se společně s námi budete na chodu školky podílet.

 

Ceník

Ceny platné od 1. 9. 2023.

Školkovné 3.000,- ( při plné docházce) a 2.500,- (při docházce max. 2 dnech v týdnu)

Stravné 60,- (pitný režim po celý den, 2x svačina a oběd)

 

Otevírací doba

Dětská skupina Solnička  je otevřena denně mimo státní svátky a  vánoční prázdniny. 

Den

od

do

Pondělí

6:30

17:30

Úterý

6:30

17:30

Středa

6:30

17:30

Čtvrtek

6:30

17:30

Ptek

6:30

17:30

Prosíme rodiče, aby respektovali naši otvírací dobu a aby své děti vyzvedávali v odpoledních hodinách do 17:30.

Děkujeme za pochopení. 

 

Režim dne

6:30-8:00  Individuální příchod dětí, volná práce dětí, individuální práce s učitelkou

                 V pondělí a ve středu navštěvují děti solnou jeskyni.

8:30-9:30 Ranní kruh

                Ranní přivítání, rozhovory, individuální práce dětí, samostatná a skupinková práce s pomůckami, práce s učitelem,

               průběžná svačina

9:30-10:00 Setkání v komunitním kruhu  (reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne)

10:00-11:30 Pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti, nácvik motorických dovedností, příprava na oběd (hygiena, prostírání)

11:30-12:00 Oběd

12:00-13:00 Vyzvedávání dětí s polodenní docházkou, příprava na odpočinek, čtení, poslech pohádky

13:00-14:00 Spánek, odpočinek, klidné aktivity

14:00-17:30 Odpolední svačina, volná hra dětí, individuální práce s učitelkou, odchod domů

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.