Třída dětské skupiny Solnička je podpořena jako samostatný projekt a to:

Rybička Teplice  (reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006637)

Je financované z Operačního programu zaměstnanost, konkrétně z výzvy č.  (viz záložka Podporují nás).

 

Projekt RYBIČKA TEPLICE – POKRAČOVÁNÍ, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101 /0014034 byl spolufinancován Evropskou unií. Provoz Dětské skupiny Solnička s kapacitou 12 míst v období 1.9.2019 až 28.2.2022.

 

Logo OPZ barevné.jpg

 

Naše vize

Jsme mateřská škola vedená formou dětské skupiny s prvky Montessori, anglickými bloky, respektujícím způsobem a připraveným prostředím, které nám umožňuje mít individuální přístup ke každému dítěti. Máme zajištěn odborný personál, který  Vašim dětem zajistí během dne vlídný přístup a Vaše děti se budou každý den těšit. :-)

K dispozici máme solnou jeskyni, kterou pravidelně 2x týdně navštěvujeme, dále využíváme saunu, hernu a dětské venkovní hřiště. Vše se nachází v rámci areálu.

S dětmi se účastníme akcí, které pořádá Centrum pro celou rodinu.

Planetárium, Sváťovo dividlo, divadlo Cepík, přednášky první pomoci, různá divadýlka a jiné. Využíváme nabídek zábavných programů - klauni, kouzelníci, ohnivá show.

Těšíme se na Vás.

 

Informace pro rodiče (nástěnka) 

Třída Solnička

Třída  je o velikosti cca 60 m2 a má odpovídající sociální zázemí,

Věkové rozmezí dětí je široké a to 1-7 let, respektive do zahájení povinné školní docházky. Náš provoz je smíšený (heterogenní) a to i proto, aby se děti od sebe navzájem mohly učit, pomáhat si a být si oporou. Během dne se ale děti potkávají při různých činnostech, kdy mohou být naopak podle věku rozděleny, a to proto, aby se navzájem neomezovaly a daná činnost je bavila a byla jim k užitku.

O skupinu pečují dvě paní učitelky. K dispozici jim je také školnice Jana. . Malý počet dětí ve třídě zaručuje oproti státním školkám mnohem individuálnější a vřelejší přístup. A to jednak mezi učiteli a dětmi, tak i mezi školkou a rodiči. Během roku organizujeme řadu akcí společně s Vámi a budeme velice rádi, pokud se společně s námi budete na chodu školky podílet.

 

Cena a registrace

Ceny platné od 1. 9. 2018.

Při docházce 1-2 dny týdně účtujeme za školné paušální poplatek 1.000,- Kč/měsíc. Při docházce 3-5 dní týdně účtujeme za školné paušální poplatek 1.500 Kč/měsíc. Cena zahrnuje služby spojené s celodenním pobytem dítěte ve školce. Jednodenní školní výlety a akce jsou účtovány mimo školné.

Vzhledem k tomu, že 90% dětí volí od 1. 9. 2018 docházku celotýdenní, není již možné z kapacitních důvodů umožňovat náhrady.

Cena stravného (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den)  zůstává zpoplatněn častkou  50,-Kč/den.

Pro registraci je nutné vypnit přihlášku do dětské skupiny a složit registrační poplatek ve výši 1.500,-Kč nebo 1.000,-Kč, podle Vámi vybrané docházky, na účet dětské skupiny dle pokynů z přihlášky.

Číslo účtu na zasílání plateb: 115-4149490237/0100

Majitelem účtu je Rybička Teplice, z. s.

 

Otevírací doba

Dětská skupina Solnička  je otevřena denně mimo státní svátky a  vánoční prázdniny. 

Den

od

do

Pondělí

6:30

17:30

Úterý

6:30

17:30

Středa

6:30

17:30

Čtvrtek

6:30

17:30

Ptek

6:30

17:30

Prosíme rodiče, aby respektovali naši otvírací dobu a aby své děti vyzvedávali v odpoledních hodinách do 17:30.

Děkujeme za pochopení. 

 

Režim dne

6:30-8:00  Individuální příchod dětí, volná práce dětí, individuální práce s učitelkou

                 V pondělí a ve středu navštěvují děti solnou jeskyni.

8:30-9:30 Ranní kruh

                Ranní přivítání, rozhovory, individuální práce dětí, samostatná a skupinková práce s pomůckami, práce s učitelem,

               průběžná svačina

9:30-10:00 Setkání v komunitním kruhu  (reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne)

10:00-11:30 Pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti, nácvik motorických dovedností, příprava na oběd (hygiena, prostírání)

11:30-12:00 Oběd

12:00-13:00 Vyzvedávání dětí s polodenní docházkou, příprava na odpočinek, čtení, poslech pohádky

13:00-14:00 Spánek, odpočinek, klidné aktivity

14:00-17:30 Odpolední svačina, volná hra dětí, individuální práce s učitelkou, odchod domů

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.