DS Solnička 

Třída je podpořena jako samostatný projekt a to:

Rybička Teplice  

(reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006637)

Je financované z Operačního programu zaměstnanost, konkrétně z výzvy č.  (viz. záložka Podporují nás).
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.