Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015891
 
Hlavním cílem projektu Centrum Prevence-podpory-pomoci ("PPP") je prostřednictvím uceleného programu v rámci sociálního začleňování pomoci cílové skupině projektu, jež se ocitla v tíživých životních situacích spojených se ztrátou zaměstnání,  předlužením, exekucemi atd. udržet se,  popřípadě navrátit do běžného života a na trh práce.
 

Hlavním cílem je přímá podpora CS:
- Rozvoj  kompetencí;
- Posilování finanční gramotnosti a zvyšování znalosti svých práv a povinností;
- Aktivní adresná pomoc.
 
Doba realizace:
1.4.2020 - 31.12.2021
 
Logo OPZ barevné.jpg
 
 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.