Název projektu:                      Centrum pro celou rodinu II.

Číslo projektu:                        16802

 

Hlavním cílem projektu Centrum pro celou rodinu II. je  podpora rodiny a jejího fungování jakožto celku; podpora klientů v obtížných životních situacích a předcházení negativním jevům v rodině. Tuto funkci pomáhají naplňovat vyškolený kontaktní pracovník, odborní pracovníci i odborní lektoři. Jednotlivé aktivity projektu přispívají k prevenci neadekvátních výchovných metod ze strany rodičů a k prevenci vzniku závažných vztahových problémů v rodinách; popřípadě jiných patologických jevů, jež mohou ovlivnit nejen zdravý vývoj dítěte, ale také fungování celé širší rodiny a všech jejich členů. Dalším neméně důležitým cílem je snaha o inkluzi rodin s handicapem do běžného života.

 

Mail Attachment.png

 

Aktivity projektu Centrum pro celou rodinu II. jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting