Název projektu:                      Centrum pro celou rodinu III.

Číslo projektu:                        17332

 

V rámci realizace projektu Centrum pro celou rodinu III. se zapsaný spolek Rybička zaměřil jednotlivými aktivitami hlavně na prevenci vzniku patologických jevů v rodinách, zvyšování rodičovských kompetencí, všestranný rozvoj dětí a na budování zdravých vztahů a předcházení negativních jevů v rodině v tom nejširším slova smyslu.

Realizace daného projektu byla v roce 2021 opět  velmi ovlivněna pandemií Covid-19 a to nejen v souvislosti  s vyhlášením hned dvou období Nouzové stavu vládou ČR (jaro 2021, zima 2021) a jistým  omezením možnosti skupinových aktivit. Ale také změnou potřeb samotné cílové skupiny, jež byla právě v tomto roce ještě zranitelnější a v rámci jisté separace více inklinující k sociálně patologickým jevům. Přesto, že klienti projevili největší zájem o Odborné poradenství (psychologické, pedagogické) a Individuální poradenství (mnohdy anonymní) a přes  všechna omezení se realizátor projektu snažil nabídnou CS projektu co nejširší  spektrum aktivit:

 

1)     Základní individuální poradenství

2)     Zvyšování rodičovských kompetencí

3)     Odborné poradenství pro rodiny

4)     Besedy a workshopy

Celkem bylo podpořeno 162 rodin a my máme velikou radost z námi realizovaných aktivit jejichž prostřednictvím se nám podařilo naplnit většinu  námi stanovených  cílů: poskytnout rodinám  poradenství a informační činnost (Odborné poradenství pro rodiny), podpořit zdravý vývoj dítěte a v neposlední řadě prostřednictvím vzdělávacích aktivit klientům zprostředkovat potřebné informace, znalosti a dovednosti (Besedy a workshopy).

 

Mail Attachment.png

 

Aktivity projektu Centrum pro celou rodinu III. jsou podpořeny z dotačního programu Rodina."

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.