Dětská skupina Na Letné

  • Naše dětská skupina Na Letné se nachází v parku a v malebné budově rozhledny Letná v Teplicích.
  • Dětská skupina byla nově vybudována a otevřena 3.10.2022 zápisem do evidence dětských skupin evidovaných na MPSV. Dětská skupina je financována z dotací skrz realizace projektu OPZ s názvem: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/22_141/0017358.
  • Kapacita dětské skupiny je 17 dětí.
  • O děti pečují 3 chůvy s mnohaletými zkušenostmi v oboru výchovy a péče o děti.
  • Dětské skupiny jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“).
  • Dětská skupina se řídí pravidly: Standardy kvality péče, Plán péče a výchovy.

Logo OPZ barevné.jpg

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.