Dětská skupina Na Letné II

Provozní řád

Plán výchovy

 

  • Naše dětská skupina Na Letné se nachází v parku a v malebné budově rozhledny Letná v Teplicích.
  • Dětská skupina byla nově vybudována a otevřena 3.10.2022 zápisem do evidence dětských skupin evidovaných na MPSV. Dětská skupina je financována z dotací skrz realizace projektu OPZ s názvem: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017358.
  • Kapacita dětské skupiny je 17 dětí.
  • O děti pečují 3 chůvy s mnohaletými zkušenostmi v oboru výchovy a péče o děti.
  • Dětské skupiny jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“).
  • Dětská skupina se řídí pravidly: Standardy kvality péče, Plán péče a výchovy.
  • Na Letné 835/9, 415 01 Teplice

Naše vize

Jsme mateřská škola vedená formou dětské skupiny s prvky Montessori, anglickými bloky, respektujícím způsobem a připraveným prostředím, které nám umožňuje mít individuální přístup ke každému dítěti. Máme zajištěn odborný personál, který  Vašim dětem zajistí během dne vlídný přístup a Vaše děti se budou každý den těšit. :-)

K dispozici máme krásnou zahradu a  dětské venkovní hřiště, které se nachází v areálu.

S dětmi se účastníme akcí, které pořádá Centrum pro celou rodinu.

Planetárium, Sváťovo dividlo, divadlo Cepík, přednášky první pomoci, různá divadýlka a jiné. Využíváme nabídek zábavných programů - klauni, kouzelníci, ohnivá show.

 

Logo OPZ barevné.jpg

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.