Třída dětské skupiny Solnička je podpořena jako samostatný projekt a to: Rybička Teplice (reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006637) Je financované z Operačního programu zaměstnanost, konkrétně z výzvy č. (viz. záložka Podporují nás). Spolku byla přidělena dotace Z Ministerstva práce a sociálních věcí - odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí - Dotační program Rodina, název podporované dotační oblasti: I.Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, název projektu: Centrum pro celou rodinu, neivestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2019, číslo projektu 16123

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting