Otevírací doba

Dětská skupina Solnička  je otevřena denně mimo státní svátky a  vánoční prázdniny. 

Den

od

do

Pondělí

6:30

17:30

Úterý

6:30

17:30

Středa

6:30

17:30

Čtvrtek

6:30

17:30

Ptek

6:30

17:30

Prosíme rodiče, aby respektovali naši otvírací dobu a aby své děti vyzvedávali v odpoledních hodinách do 17:30.

Děkujeme za pochopení. 

Režim dne

6:30-8:00  Individuální příchod dětí, volná práce dětí, individuální práce s učitelkou

                 V pondělí a ve středu navštěvují děti solnou jeskyni.

8:30-9:30 Ranní kruh

                Ranní přivítání, rozhovory, individuální práce dětí, samostatná a skupinková práce s pomůckami, práce s učitelem,

               průběžná svačina

9:30-10:00 Setkání v komunitním kruhu  (reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne)

10:00-11:30 Pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti, nácvik motorických dovedností, příprava na oběd (hygiena, prostírání)

11:30-12:00 Oběd

12:00-13:00 Vyzvedávání dětí s polodenní docházkou, příprava na odpočinek, čtení, poslech pohádky

13:00-14:00 Spánek, odpočinek, klidné aktivity

14:00-17:30 Odpolední svačina, volná hra dětí, individuální práce s učitelkou, odchod domů

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.