Informace pro rodiče (nástěnka) 

Třída Solnička

Třída  je o velikosti cca 60 m2 a má odpovídající sociální zázemí,

Věkové rozmezí dětí je široké a to 1-7 let, respektive do zahájení povinné školní docházky. Náš provoz je smíšený (heterogenní) a to i proto, aby se děti od sebe navzájem mohly učit, pomáhat si a být si oporou. Během dne se ale děti potkávají při různých činnostech, kdy mohou být naopak podle věku rozděleny, a to proto, aby se navzájem neomezovaly a daná činnost je bavila a byla jim k užitku.

O skupinu pečují dvě paní učitelky. K dispozici jim je také školnice Jana. . Malý počet dětí ve třídě zaručuje oproti státním školkám mnohem individuálnější a vřelejší přístup. A to jednak mezi učiteli a dětmi, tak i mezi školkou a rodiči. Během roku organizujeme řadu akcí společně s Vámi a budeme velice rádi, pokud se společně s námi budete na chodu školky podílet.
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.